חברים יקרים,

אני מקווה שההודעה הזו תמצא אותכם במצב בריאותי ומצב רוח טוב. הרשו לי להציג את עצמי: שמי טוני, ואני עורך וידאו מיומן מישראל.

כואב לי להכיר בזמנים המאתגרים שעוברת ארצנו עקב המלחמה המתמשכת, וכתוצאה מכך סגירת עסקים רבים, ואני ללא מקור הכנסה.

אני רוצה להבהיר שאני לא מחפש צדקה,
אני מחפש ברצינות הזדמנות לתרום את כישוריי ולהתפרנס בכבוד.
אני אוהב את עיסוקי בעריכת וידאו וחידדתי את המלאכה הזו לאורך השנים.

אני מבקש את עזרתכם בהפנייתי לעסקים ברשת הקשרים שלך שעשויים לצרוך שירותי עריכת וידאו. תמיכתך בחיבורי עם לקוחות פוטנציאליים תאפשר לי לקיים את פרנסתי בכבוד שאני שואף לשמור עליו.

אני מביע את תודתי מכל הלב על תמיכתך.

תודה
ירון

Dear Friends,

I hope this message finds you in good health and spirits. Allow me to introduce myself: my name is Yaron, and I am a skilled video editor from Israel.

It pains me to acknowledge the challenging times our country is going through due to the ongoing war, resulting in the closing of many businesses, and me without a source of income.


I wish to clarify that I am not seeking charity, but rather, I am earnestly seeking an opportunity to contribute my skills and earn a livelihood with honor. I am passionate about video editing and have honed this craft over the years. It is with this purpose in mind that I reach out to you.

I kindly request your assistance in referring me to businesses within your network that may require video editing services. Your support in connecting me with potential clients will go a long way in enabling me to sustain my livelihood with the dignity I aspire to maintain.

I express my heartfelt thanks for your support.

Sincerely,

Yaron